-Vi har stallplatser lediga med tillgång till gräshage efter betestillgången